OVER RECLAME

Opvatting over reclame

Reclame

  1. Informeert
  2. Misleidt
  3. Is nodig
  4. Werkt
  5. Overdrijft
  6. Is een vak

Reclame is een vak.
Geen geheimzinnig beroep vol ongrijpbaarheden.
Het is een vorm van praten en iets op beïnvloedende wijze laten zien aan vaak velen. Noem het commercieel communiceren.

Zo wordt reclame een effectief onderdeel binnen een ingewikkeld proces.
Uw proces: het op de markt brengen en begeleiden van producten, goederen en diensten. De aanpak die we marketing noemen.
In die zin zijn wij graag uw marketing assistent.