POSTITIEBEPALING


Letterlijk bevindt onze positie zich tussen zender en ontvanger. Tussen bereiken en beraken. Tussen doel en effect. Tussen briefing en concept. Tussen beleidsperspectief en gebruikersperspectief. Tussen feitelijk en beoogd image. Tussen verlokken en werven.